Business Unusual – wspieramy niezwykłe pomysły dla osób z doświadczeniem migracji!

Właśnie uruchomiliśmy program Business Unusual , w ramach którego będziemy wzmacniać niezwykłe pomysły przedsiębiorczości społecznej, wspierające osoby z doświadczeniem uchodźczym i migranckim. Nie szukamy tylko nowatorskich inicjatyw, ofertę kierujemy również do tych przedsięwzięć, które już skutecznie działają i potrzebują wsparcia lub takich, które mają szansę zadziałać.

Co robimy?
„Inwestujemy w działania, wzmacniamy ludzi”. W tym programie nie trzeba martwić się o rozliczenia finansowe projektu, wypełniać dokumentów księgowych i skomplikowanych tabel. Bierzemy to na siebie! Pokryjemy również koszty związane z tworzeniem planu rozwoju przedsięwzięć i wdrożeniem wybranych elementów.
My dajemy narzędzia i szansę na wzmocnienie, a od uczestników będziemy oczekiwać zaangażowania i pracy nad realizacją planu rozwoju. Pomożemy sprostać wyzwaniom instytucjonalnym, formalnym i merytorycznym, w takich obszarach jak: prawo, IT, marketing, rozwój zespołu, ewaluacja czy finanse.

Kto może wziąć udział?
Każdy kto ma pomysł na nowe przedsiębiorstwo społeczne, jak i wszyscy, którzy już prowadzą działalność skierowaną do osób z doświadczeniem uchodźczym i migranckim w Polsce. Ważny jest przede wszystkim pomysł nastawiony ściśle na realizację celów społecznych, w którym wykorzystane zostaną mechanizmy biznesowe.

Do udziału w programie zapraszamy:
● organizacje społeczne,
● podmioty ekonomii społecznej (np. spółdzielnie socjalne)
● firmy realizujące misję społeczną,
● osoby lub grupy nieformalne.

Co jest dla nas ważne?
Wybierając inicjatywy, które otrzymają wsparcie, będziemy brali pod uwagę ich społeczny charakter, sens i spójność z celem programu. Wspólnie będziemy pracować nad realnością zaplanowanych działań, by przyniosły możliwie trwałe efekty. Chcemy tak przygotować uczestników i uczestniczki, by mogli samodzielnie funkcjonować na rynku po zakończeniu programu.

Co w ramach wsparcia?
Wspólnie wybierzemy elementy wsparcia, które są najbardziej potrzebne do zachowania lub osiągnięcia trwałości wybranych działań. Harmonogram działań jest elastyczny i dopasowany do możliwości oraz zasobów uczestników Programu. Wśród zaplanowanych działań będziemy proponować m.in.:

  • diagnozę potrzeb oraz opracowanie indywidualnego planu rozwoju,
  • eksperckie konsultacje z zakresu komunikacji, finansów, prawa, IT i inne (np. stworzenie modelu finansowania),
  • sfinansowanie zewnętrznego audytu, zakup dodatkowego wyposażenia niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia,
  • wsparcie narzędziowe lub warsztatowe od Google.pl,
  • opiekę animatora/animatorki w czasie trwania programu,
  • wsparcie w poszukiwaniu i zdobywaniu środków zewnętrznych (np. grantów)
    na dalszy rozwój.

Jak dołączyć do Programu?
Zgłoś swoje przedsięwzięcie poprzez formularz na stronie www.businessunusual.pl Wniosek został przygotowany w maksymalnie prosty sposób, aby ułatwić chętnym osobom aplikację do Programu.

Chętnie również odpowiemy na Wasze pytania:
mail: businessunusual@stocznia.org.pl tel.: 22 100 55 93.

Organizatorem Programu jest Fundacja Stocznia a fundatorem Google.org.

Skip to content