Ogłaszamy nabór Pakietów na Modele Biznesowe w ramach 4 obszarów:

1. Innowacje Społeczne – produktowe, usługowe, HR – zasoby ludzkie;
2. Zrównoważony rozwój – w tym środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład organizacyjny;
3. Wdrożenie nowej usługi/produktu;
4. Rozszerzenie skali działalności – w tym cyfryzacja, cyberbezpieczeństwo.

O model mogą ubiegać się organizacje, które spełniają definicję Podmiotów Ekonomii Społecznej i/lub posiadają status Przedsiębiorstwa Społecznego oraz zarejestrowane są na terenie Miasta Częstochowy bądź powiatu częstochowskiego lub powiatu kłobuckiego lub powiatu myszkowskiego.

Model może mieć charakter usługi, produktu lub narzędzi, które wpiszą się w jeden z obszarów priorytetowych. Opracowanie i wdrożenie danego modelu ma na celu uzyskanie, a w późniejszym czasie utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku, a tym samym zwiększenie dochodu organizacji.

W ramach pakietu można sfinansować wydatki związane z wdrożeniem modelu we wskazanych 4 obszarach np. przygotowanie/wyprodukowanie prototypu, działania promocyjne związane z wdrożeniem nowych produktów lub wykorzystaniem nowych kanałów sprzedaży, wydatki związane z wprowadzeniem nowej marki/identyfikacji wizualnej.

Nabór trwa od 11.04.2023 r. do dnia 31.05.2023 r.

Dofinansowanie do 5 000 zł brutto.

Szczegółowe informacje pod linkiem: Regulamin udzielania Modeli Biznesowych

Zgłoszenie w postaci formularza poprzez stronę ejowes:

https://jowes.pl/eforms/formularz-zgloszeniowy-pakiet-model-biznesowy/25

 

Zapraszamy do konsultacji pomysłów dotyczących planowanego do wdrożenia rozwiązania oraz wykorzystania środków.

 

 

Skip to content