STOWARZYSZENIE „RAZEM NA WYŻYNY”
ogłasza
NABÓR 1/2020
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na Przedsięwzięcie

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ KOBIETY
wskazane w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” na lata 2015-2023 (LSR)


  1. Termin składania wniosków: od 31 stycznia do 21 lutego 2020 roku.
  2. Miejsce i tryb składania wniosków:
    Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście lub przez osobę upoważnioną lub pełnomocnika) w siedzibie Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” w Mykanowie przy ul. Cichej 72, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 16:00. Ostatniego dnia składania wniosków, tj. 21.02.2020 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 14.00. Wniosek należy złożyć w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej na płycie CD, przy czym wersja elektroniczna winna zawierać Wniosek o  przyznanie pomocy, Biznesplan wraz z pomocniczymi tabelami finansowymi.
    O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Razem na wyżyny”.
  3. Limit środków dostępnych w konkursie: 195 000,00 złotych.
  4. Forma wsparcia: premia 65 000,00 zł.

Więcej informacji na stronie: https://razemnawyzyny.pl/nabor-wnioskow-1-2020-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-kobiety/

Skip to content