O KONKURSIE Moja Mała Ojczyzna

Co chcemy osiągnąć:

Chcemy aktywizować społeczności lokalne do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, zagospodarowania, przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji.

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

1) poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
2) pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych – w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci;
3) wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
4) zakup Sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
5) porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
6) zakup artykułów spożywczych nie przekraczających 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu;
7) koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł brutto;
8) koszt tablicy informacyjnej.
 
Jak to zrobić:

Złóż wniosek w generatorze na stronie www.dotacje.fundacjabgk.pl gdzie trzeba wybrać jeden z dwóch koszyków:

  • Koszyk nr I: Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 30 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Wygra 20 najlepiej ocenionych przez Komisje Konkursową Projektów;

  • Koszyk nr II: Projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy).

Wygra 20 najlepiej ocenionych przez Komisje Konkursową Projektów;

Kto może wziąć udział i kiedy:

1)         fundacje;
2)         stowarzyszenia;
3)         biblioteki publiczne;
4)         domy kultury;
5)         jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków: 17.08.2018 do 16.09.2018 r.

NIE CZEKAJ! ZGŁOŚ SWÓJ POMYSŁ JUŻ TERAZ!

 

Źródło: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/moja-mala-ojczyzna

Skip to content