Informujemy, że JOWES realizuje tzw. „mechanizm zakupów interwencyjnych” zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach którego przewidziane jest wsparcie dla osób przybyłych do Polski w związku z konfliktem na Ukrainie. W związku z powyższym prowadzona jest diagnoza potrzeb we wskazanym zakresie, w szczególności wśród podmiotów ekonomii społecznej oraz instytucji publicznych. Poprzez mechanizm będą realizowane zakupy produktów lub usług w podmiotach ekonomii społecznej na rzecz wsparcia ww. grupy docelowej.

Rozszerzenia tzw. „mechanizmu zakupów interwencyjnych” w związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę

Skip to content