Szybkie zmiany zachodzące w otoczeniu wywierają wpływ na przedsiębiorstwa,  aby w sposób elastyczny i dynamiczny dostosowały się do sytuacji panującej na rynku. Wielowariantowość przedsiębiorstwa to ważny element zarządzania organizacją, dzięki któremu możemy zaplanować rozszerzenie działalności lub zmiany jej profilu. W przypadku wystąpienia barier lub trudności występujących na rynku możemy zapewnić sobie płynność finansową poprzez wprowadzenie dodatkowych produktów czy usług.

Poruszamy ten temat w obliczu zmian zachodzących na rynku i przewidywanych prognoz, które mogą  wpłynąć na bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa zachęcamy do przeanalizowania i zaplanowania swojej wariantowości czy wielowariantowości świadczonych usług np. poprzez zwiększenie zasięgu usług sprzedaż, lepsze dopasowanie już oferowanych usług do potrzeb klienta czy włączenie oferty wielowariantowej np. tego samego produktu w różnych wariantach, co wpływa na zwiększenie szans sprzedaży.

Ważne jest aby rozważyć różne scenariusze rozwoju firmy, a w tym celu JOWES oferuje wsparcie:

  • doradztwo przy wsparciu modeli biznesowych m.in. z zakresu budżetowania w oparciu o planowanie innych źródeł finansowania, narzędzi do kalkulacji ceny zlecenia czy analizy kosztów;
  • wsparcie w modelowaniu nowych źródeł finasowania przy wdrożeniu nowej usługi, produktu lub modernizacji środków trwałych np. maszyn i urządzeń, w tym preferencyjne pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej TISE-POWER 2022. Link: https://tise.pl/offers/preferpreferencyjne-pozyczki-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-tise-power-2022
  • specjalistyczne doradztwo w zakresie uzyskania modelu biznesowego na zwiększenie przychodów działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Społecznego;
  • bezpłatne webinary dotyczące m.in. marketingu internetowego, chmury dla firm lub e-commerce w ramach programu Firmy Jutra – programu Google i PFR;
  • doradztwo w zakresie innowacji społecznych.

Dominika Kasiura

Doradca biznesowy

Skip to content