Zgodnie z § 10 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 3)” Komisja Naboru informuje o częściowych wynikach rekrutacji osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składającej się z:

  • I etapu naboru – ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych;
  • II etapu naboru – rozmowa z doradcą zawodowym/coachem.

Pracownicy JOWES będą kontaktować się systematycznie z zakwalifikowanymi do Projektu Kandydatami w celu przedstawienia harmonogramu szkoleń i doradztwa.

Wyniki rekrutacji, w postaci listy rankingowej:

Skip to content