Zgodnie z § 10 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)” Komisja Naboru informuje o częściowych wynikach rekrutacji osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składającej się z:

  • I etapu naboru – ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych;
  • II etapu naboru – rozmowa z doradcą zawodowym/coachem.

Pracownicy JOWES będą kontaktować się systematycznie z zakwalifikowanymi do Projektu Kandydatami w celu przedstawienia harmonogramu szkoleń i doradztwa.

Wyniki II etapu rekrutacji, w postaci listy rankingowej

Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”

Skip to content