Zgodnie z § 10 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023” Komisja Naboru informuje, że zakończyła się rekrutacja osób zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składająca się z:

  •  I etapu naboru – ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych;
  • II etap naboru – rozmowa z doradcą zawodowym/coachem.

 

Wyniki II etapu rekrutacji, w postaci listy rankingowej:

Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”

Skip to content