DIESIS (członek konsorcjum UE) we współpracy ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych i przy wsparciu Urzędu Zamówień Publicznych ma przyjemność zaprosić na seminarium dedykowane przedstawicielom władz lokalnych i regionalnych oraz przedstawicielom sektora ekonomii społecznej, podczas którego przedstawione zostaną rezultaty tych działań.
Przedstawione wnioski są oparte na licznych wymianach, kontaktach, szkoleniach i eksperymentach prowadzonych z władzami centralnymi, regionalnymi i lokalnymi w Polsce, a także strukturami ekonomii społecznej.

W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Zapraszamy Państwa do dyskusji na temat społecznie odpowiedzialnych rozwiązań w zamówieniach publicznych realizowanych zgodnie z duchem europejskiej dyrektywy.

KONTAKT

Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
tel.: 61 887-11-66
biuro@spoldzielnie.org

Skip to content