Zgodnie z § 15, § 16 oraz § 22 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)” Komisja Oceny Wniosków informuje, że zakończył się ostateczny etap oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dotyczący oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków po uwzględnieniu procedury odwoławczej.

Informacja o zakończeniu oceny w ramach procedury odwoławczej wniosków o przyznanie  środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.

Skip to content