Zgodnie z § 16 oraz § 22 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023” Komisja Oceny Wniosków informuje, że nastąpiło ostateczne zamknięcie listy Uczestników Projektu, którzy otrzymali dofinansowanie na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

W wyniku decyzji rekomendowane do przyznania środków finansowych i wsparcia pomostowego są wszystkie Grupy Inicjatywne, które złożyły Wnioski o przyznanie środków finansowych – biznesplan oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego i otrzymały ocenę pozytywną.

Wyniki w postaci list rankingowych z numerami wniosków stanowią załącznik 1 oraz 2 do niniejszej informacji.

Skip to content