Zgodnie z § 10 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)” Komisja Naboru informuje o końcowych wynikach rekrutacji osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składającej się z:

  • I etapu naboru – ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych;
  • II etapu naboru – rozmowa z doradcą zawodowym/coachem.

Ostateczne wyniki rekrutacji, w postaci list rankingowych:

Lista rankingowa po I etapie oceny formularzy rekrutacyjnych do projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 -2023” oraz Lista rankingowa Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023” w zakresie tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Skip to content