Zgodnie z § 10 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 3)” Komisja Naboru informuje o końcowych wynikach rekrutacji osób/podmiotów zainteresowanych utworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym składającej się z:

  • I etapu naboru – ocena formalna i merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych;
  • II etapu naboru – rozmowa z doradcą zawodowym/coachem.

Ostateczne wyniki rekrutacji, w postaci list rankingowych:

Skip to content