Zgodnie z § 15 oraz § 22 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)” Komisja Oceny Wniosków informuje o końcowych wynikach oceny formalnej i merytorycznej złożonych Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego.

Wyniki w postaci list rankingowych z numerami Wniosków dostępne w załączniku.

Informacja o końcowych wynikach oceny wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Skip to content