Zgodnie z § 15 oraz § 22 „Regulaminu Udzielania Wsparcia Finansowego w Projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018 – 2023 (wersja 4)” Komisja Oceny Wniosków informuje o częściowych wynikach oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dotyczący oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków.

Informacja o częściowych wynikach oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (biznesplan) oraz o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego

Skip to content