Od 1 stycznia 2020 roku wprowadzony zostanie indywidualny rachunek podatkowy do zapłaty podatku VAT, PIT, CIT do Urzędu Skarbowego dla każdej osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub nie i dla każdej osoby prawnej (spółki z o.o.; akcyjne; jawne; komandytowe; Stowarzyszenia, Fundacje, Spółdzielnie Socjalne).

Zostanie on przypisany do podatnika analogicznie jak w przypadku płatności na składki ZUS. Wprowadzenie tego rachunku ma na celu identyfikację podatnika lub płatnika przez urząd skarbowy. 

Aby sprawdzić swój indywidualny mikrorachunek podatkowy, wystarczy wpisać swój nr PESEL lub NIP na stronie: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

Rachunki bankowe na dzień dzisiejszy na które przelewają Państwo zapłaty podatków CIT, PIT, VAT, ZUS są aktywne tylko do końca roku 2019. Od 01 stycznia 2020 przelewy robimy tylko na mikrorachunek.

Więcej informacji w załączniku.

Skip to content