JOWES – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej we współpracy z CEMEX PolskaKamieniołom Lipówka zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na III Rajd Podmiotów Ekonomii Społecznej – gra terenowa – w tym roku w formie gry terenowej na terenie kamieniołomu Lipówka w Rudnikach.

Zapisy w wydarzeniu na Facebooku – należy kliknąć „zarezerwuj miejsce”, odpowiedzieć na pytania i kliknąć „zarezerwuj” III Rajd Podmiotów Ekonomii Społecznej – gra terenowa

Skip to content