JOWES informuje, że Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, Myszkowie, Kłobucku prowadzi nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców o udzielenie dofinansowania bieżących kosztów prowadzenia  działalności gospodarczej na podstawie rozdziału 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19.
Wnioski można składać w Powiatowych Urzędach Pracy od ogłoszenia naboru tj. od dnia 01.02.2021r. do dnia 31.03.2021r.

O dotację udzielaną na podstawie rozporządzenia mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki ujęte w ZASADACH UDZIELANIA DOTACJI DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW OKREŚLONYCH BRANŻ. Więcej szczegółów pod linkiem: https://czestochowa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty

Skip to content