CEMEX w Polsce realizuje projekt „Wirtualna Klasa CEMEX”, którego celem jest wsparcie zdalnych metod nauczania w szkołach zlokalizowanych w okolicach zakładów CEMEX. To odpowiedź firmy na wyzwania edukacyjne, które pojawiły się w obliczu trwającej pandemii COVID-19. Do tej pory, w ramach projektu, w który zaangażowani są również wolontariusze CEMEX, zorganizowano wirtualne klasy dla prawie 2000 uczniów oraz 291 nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich w ośmiu lokalizacjach.

Celem realizowanego projektu jest stworzenie środowiska zdalnej nauki w aplikacji Microsoft Teams dla wszystkich uczniów oraz nauczycieli w szkołach objętych projektem. Prace projektowe, realizowane przez eksperta-informatyka oraz kilkunastu wolontariuszy CEMEX Polska, obejmują m.in. konfigurację konta szkoły w aplikacji Office 365 Teams, konfigurację kont nauczycieli oraz uczniów, założenie loginów oraz haseł dla wszystkich nauczycieli oraz uczniów, przeszkolenie nauczycieli z obsługi narzędzia, przygotowanie instrukcji obsługi dla uczniów, przeprowadzenie lekcji testowych oraz nagranie filmików instruktażowych dla uczniów i nauczycieli o tym, jak obsługiwać narzędzie. Po wdrożeniu aplikacji, szkoły mogą również liczyć na wsparcie techniczne dotyczące użytkowania narzędzia.

CEMEX rozpoczął realizację projektu na początku marca br. i realizuje go w miejscowościach, w których prowadzi działalność biznesową. Do tej pory, wsparciem informatycznym w formie interaktywnych warsztatów zostało objętych siedem szkół podstawowych i jedna szkoła średnia z miejscowości zlokalizowanych w okolicach Cementowni Rudniki, Cementowni Chełm oraz kopalni kruszyw CEMEX w Jaroszowcu oraz Bierawie, w tym:

1) w rejonie Cementowni Rudniki:

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie  (25 nauczycieli i 116 uczniów)
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach (23 nauczycieli i 150 uczniów)
  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie (65 nauczycieli i 435 uczniów)

2) w rejonie Cementowni Chełm:

  • Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego  (54 nauczycieli i 453 uczniów)
  • Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie  (54 nauczycieli i 450 uczniów)

3) w rejonie Kopalni Jaroszowiec:

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej  (21 nauczycieli i 114 uczniów)
  • Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Jaroszowcu (23 nauczycieli i 123 uczniów)

4) w rejonie Kopalni Bierawa:

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Koźlu (26 nauczycieli i 146 uczniów)

Projekt CEMEX jest alternatywą dla nauczania stacjonarnego w okresie przejściowym pandemii koronawirusa, jednak wolontariusze CEMEX mają nadzieję, że wypracowane rozwiązania umożliwią wykorzystanie tego narzędzia do koordynacji współpracy między uczniami a nauczycielami w zakresie chociażby prac domowych, także poza okresem przejściowym.

„W tym trudnym czasie walki z koronawirusem, zarówno nauczyciele jak i uczniowie zmagają się z wieloma problemami edukacyjnymi. Jednak dzięki wsparciu CEMEX Polska, nasza nauka stała się łatwiejsza, a przekazywany materiał edukacyjny lepiej przyswajalny. W imieniu dyrekcji, uczniów i rodziców składamy serdeczne podziękowania dla CEMEX za przygotowanie i pomoc w przeprowadzeniu procesu zdalnej edukacji za pomocą platformy Microsoft Teams i niezbędną pomoc informatyczną” – powiedział dr Adam Jaruga, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie.

CEMEX organizuje wolontariat pracowniczy od 2011 roku w ramach działalności Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”. Projekt „Wirtualna Klasa CEMEX” to nowa inicjatywa, która spotkała się z bardzo pozytywną reakcją pracowników firmy, co zaowocowało zaangażowaniem wielu z nich w inicjatywę w charakterze wolontariuszy. W ramach projektu, mogą oni wykorzystać swoje kompetencje cyfrowe w służbie społecznościom lokalnym w obliczu wyzwań edukacyjnych związanych z pandemią koronawirusa. Co ważne, dzięki nowej platformie wolontariackiej, wolontariusze mogą angażować się w sposób bezpieczny, bez wychodzenia z domu, stosując się do obowiązujących zasad dystansowania fizycznego. CEMEX opracowuje kontynuację projektu w kolejnych lokalizacjach, w których znajdują się zakłady produkujące beton oraz kopalnie kruszyw, aby włączyć do programu wolontariatu kompetencyjnego kolejne szkoły.

MS Teams to usługa internetowa oparta na chmurze zawierająca zestaw narzędzi i usług służących współpracy zespołowej: połączenia wideo, wymiany plików, sprawdzania obecności, wysyłania komunikatów do uczestników, przydzielanie zadań, itd.

Źródło:
https://www.cemex.pl/informacje-prasowe-2020/-/asset_publisher/qYPWqCrNywnm/content/cemex-polska-wspiera-szkoly-w-zdalnej-edukacji-w-trakcie-pandemii-koronawirusa

Skip to content