Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem od lutego b.r. realizuje program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Do tej pory objęliśmy usługą asystenta 30 dorosłych osób z niepełnosprawnościami z terenu Częstochowy, realizując ponad 5 tys. godzin wsparcia. Dzięki uzyskaniu dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej program nie zakończy się w tym roku.

Dzięki uzyskaniu dotacji adresatami Programu stali się również mieszkańcy powiatów: kłobuckiego, myszkowskiego, lublinieckiego, częstochowskiego oraz zawierciańskiego. Ponadto edycja 2020 – 2021 adresowana jest również do dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
W ramach programu można skorzystać z maksymalnie 60 godzin wsparcia w miesiącu. Planujemy objąć wsparciem 100 osób z niepełnosprawnościami.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi asystenta prosimy o kontakt mailowy na adres Gabriela.spoza@wp.pl

Zachęcamy do kontaktu również osoby chętne do podjęcia pracy w charakterze asystenta.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania:
Program: https://www.gov.pl/attachment/41b177de-8943-4d00-b321-ebf610bbc439
Karta zgłoszenia: https://www.gov.pl/attachment/7960a35e-ece5-4859-878e-6ad88e2d24c6

Skip to content