Zachęcamy do udziału w projekcie „Akademia Zamówień Publicznych – makroregion III”, którego celem jest podniesienie kompetencji kadr Podmiotów Ekonomii Społecznych i Przedsiębiorstw Społecznych  w tematyce skutecznego ubiegania się i realizowania zamówień publicznych. Realizatorami projektu są Wektor Consulting Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych CUMULUS.

Projekt dedykowany jest dla Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych z województw: świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego.

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r. – 31.05.2022 r.

Zgłoś się do projektu i weź udział w bezpłatnym szkoleniu z zakresu wiedzy o uczestnictwie w zapytaniach publicznych z perspektywy Podmiotu Ekonomii Społecznej!

Pierwszym zainteresowanym podmiotom przysługuje też bezpłatne wsparcie doradcze w przygotowywaniu ofert przetargowych i w kontaktach z oferentami!

Dowiedz się więcej:

k.bigda@wektor.org.pl

530 077 467

https://www.wektor.org.pl/projekty/akademia-zamowien-publicznych/podstawowe-informacje/

Skip to content