Szanowni Państwo,

wiemy, że istotnym problemem dla wielu Przedsiębiorstw Społecznych i Podmiotów Ekonomii Społecznej  jest kwestia pokrycia kosztów VAT. Pożyczki preferencyjne eS Funduszu nie mogą być przeznaczone na sfinansowanie tego kosztu.

Informujemy, że Fundusz PAFPIO udziela pożyczek na finansowanie kosztów podatku VAT ponoszonych przez przedsiębiorstwa społeczne i podmioty ekonomii społecznej.  

Parametry oferty finansowej:

 • Oprocentowanie kapitału 7,2% w skali roku
 • Opłata administracyjna 3 % potrącana z kapitału w dniu uruchamiania pożyczki
 • Okres spłaty do 24 miesięcy
 • Raty odsetkowe spłacane co miesiąc
 • Harmonogram spłat rat kapitałowych ustalany indywidualnie w zależności od planowanych przychodów
 • Przeznaczenie pożyczki – wszystkie koszty związane z prowadzoną działalnością,  w tym VAT, bieżąca działalność, inwestycje i remonty, wkłady własne, zakup sprzętu i urządzeń, opłacenie ZUS i PDOF, uruchomienie nowego działania.

Uproszczona procedura:

 • Jednostronicowy wniosek dostępny na stronie pafpio_wniosek.pdf
 • Nowo utworzone podmioty przedstawiają biznesplany opracowane samodzielnie 

lub z doradcami OWES

 • Podmioty istniejące dłużej składają skany sprawozdań finansowych za okres 2 ostatnich zamkniętych lat obrachunkowych (lub 1 roku w przypadku młodszych podmiotów)
 • Czas od dnia otrzymania kompletu dokumentów do wydania decyzji pożyczkowej – do 10 dni roboczych 
 • Z pożyczek mogą korzystać też podmioty, które nie korzystają ze wsparcia dotacyjnego OWES. 
 • Podmioty korzystające ze wsparcia eS Funduszu nie są wyłączone z ubiegania się o pożyczkę w Funduszu PAFPIO

Od ponad 20 lat udzieliliśmy ponad 2,8 tys. pożyczek 800 organizacjom na łączną kwotę 260 mln zł. Wiele podmiotów ekonomii społecznej już na stałe wpisało pożyczkę Funduszu PAFPIO w swój roczny plan finansowy.

Zachęcamy doradców OWES i podmioty ekonomii społecznej do odwiedzenia naszej strony internetowej www.pafpio.pl i kontaktu z nami.

Z pozdrowieniami,

Kinga Chrzanowska
Analityk finansowy

Skip to content