Z przyjemnością informujemy, iż otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu pn. „Wolontariat koleżeński” złożonego na podstawie konkursu FIO 2019,  w ramach priorytetu 2 – Aktywne społeczeństwo, kierunek działania 2 – Rozwijanie wolontariatu.

Jest to ogromny sukces naszej Organizacji. W tegorocznej edycji FIO wpłynęło 3276 wniosków, dofinansowanie uzyskało tylko 218. Wybrano  te, które zdaniem ekspertów FIO są najbardziej wartościowe, zmieniające myślenie społeczeństwa w Polsce oraz prowadzące do istotnej zmiany społecznej.

Projekt złożony przez nasze Stowarzyszenie dotyczy zorganizowania w Częstochowie oraz regionie wolontariatu koleżeńskiego dla osób z spektrum autyzmu oraz z niepełnosprawnością sprzężoną.

Czym jest wolontariat koleżeński?

Wolontariat koleżeński SPOZA to nowatorski program, którego celem jest wsparcie osób ze spectrum autyzmu i z niepełnosprawnością sprzężoną w nawiązywaniu kontaktów koleżeńskich. Jak dowiadujemy się z relacji osób z autyzmem, duża ich część doświadcza izolacji ze strony rówieśników, jednocześnie większość z nich chciałaby mieć znajomych i przyjaciół. Pragną  doświadczać akceptacji, wsparcia i zrozumienia ze strony rówieśników, a nie tylko współczujących terapeutów i rodziców. Specyfika zaburzenia utrudnia jednak zainicjowanie relacji. Nasz projekt wychodzi naprzeciw temu problemowi! Dla Waszego dziecka znajdziemy kolegę lub koleżankę. Będzie nim wolontariusz, bez niepełnosprawności, w wieku zbliżonym do Waszego dziecka.   Na podstawie informacji uzyskanych z formularza oraz indywidualnych rozmów postaramy się dobrać uczestników i wolontariuszy w pary koleżeńskie. Chodzi o to, aby spotkało się dwoje ludzi, których łączą wspólne zainteresowania i charakter, którzy wspólnie spędzą czas w sposób satysfakcjonujący dla obu stron. Spotkania mogą obejmować wspólne wyjścia, na przykład do kawiarni, na spacer, albo odbywać się w domu uczestnika lub wolontariusza. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia (i bezpieczeństwo) biorących udział w programie. Nad relacją będą czuwać Opiekunowie – psycholodzy i pedagodzy.

Jeśli jesteś osobą ze spektrum autyzmu, lub Twoje dziecko ma diagnozę autyzmu, zespołu Aspergera lub niepełnosprawność sprzężoną oraz orzeczenie o niepełnosprawności, a co najważniejsze – czuje się trochę samotny/samotna i chciałby/chciałaby poznać nowego kolegę lub koleżankę, to nasz projekt jest dla Niego!  Czekamy na Wasze zgłoszenie pod adresem: gabriela.spoza@wp.pl  lub kontakt pod nr 531-037-806

Zachęcamy do odwiedzenia naszego fanpagu na FB – WOLONTARIAT KOLEŻEŃSKI SPOZA

Gabriela Dorożyńska  – koordynator projektu

Projekt finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Skip to content