W miesiącu styczniu i lutym zachęcamy Przedsiębiorstwa Społeczne do działań w zakresie: przywództwa na rynku, możliwości różnicowania oferty, kontaktu z odbiorcą coraz rozszerzania usług. Wszyscy wiemy, że budowanie marki to tworzenie wizerunku uwzględniającego czas od momentu nazwania produktu lub firmy po cały cykl jego funkcjonowania na rynku i że JEST TO PROCES!

ZACHĘCAMY DO BUDOWANIA STRATEGII, ANALIZ PRZEDSIĘBIORSTW, W KTÓRYCH DZIAŁACIE!

MARKI, KTÓRE TWORZYCIE POWINNY ODPOWIADAĆ NA PYTANIE „KOMU I W CZYM POMAGACIE?”

Jak my możemy pomóc?

  • zapraszamy na bezpłatne webinary dotyczące m.in. strategii marki, marketingu internetowego, chmury dla firm lub e-commerce, 
  • w ramach programu Firmy Jutra – programu Google i PFR dowiesz się więcej i zbudujesz silną pozycję na rynku 

Śledźcie naszą stronę i FB – tam pojawią się terminy spotkań!

  • poza tym udostępnione zostaną godziny doradcze z ekspertami i marketingowcem 
  • piszcie do nas w tej sprawie mariola@jowes.pl

Od czego zatem zacząć budowanie marki? 

Wielu przedsiębiorców czy liderów zaczyna od zdefiniowania misji czy wizji, wyznaczenia grupy odbiorców itp. A czy wiesz czym jest Insight konsumencki? 

Czy w swojej organizacji wdrożyłeś Insight konsumencki?

Klasyczna teoria mówi o czterech „R” Insightu konsumenckiego:

  • Reality (rzeczywistości)
  • Relevance (odniesieniu) 
  • Resonance (rezonansie)
  • Reaction (reakcji) 

Żadna marka nie będzie silną marką, budzącą emocje, jeśli nie będzie budowana na podstawie zestawu trafnych, aktualizowanych i komunikowanych Insightów!

Marka, którą tworzysz powinna odpowiadać jw. na pytanie „komu i w czym pomagasz?”

Insight jest z pewnością skuteczną metodą na znalezienie odpowiedzi.

Skuteczność żadnej kampanii reklamowej, strategii marketingowej, strategii konkurencyjnej nie będzie wysoka, jeśli nie zostanie oparta na trafnie odkrytych Insightach oraz na rzetelnych metodach badania.

Masz opracowaną w swojej organizacji strategię marki? 

Zapraszamy do kontaktu😊

mariola@jowes.pl

Skip to content