Rok w rok miliony Polaków odprowadzają podatek od swoich dochodów. Oznacza to, że wyliczoną od uzyskanych dochodów kwotę, oddają do budżetu państwa. Istnieje jednak możliwość, aby część tej kwoty przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP). Co ważne dla podatnika przekazanie 1,5% nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem.

 

Zmiany, jakie nastąpiły w 2022 roku za sprawą Polskiego Ładu przyniosły wiele nowych rozwiązań w regulacjach prawnych. W 2023 roku  podatnicy mają prawo przekazać 1,5%, a nie jak do tej pory 1%, swojego podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego ( zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw). Nową, większą część podatku można przekazać w deklaracji PIT składanej za 2022 r., 1,5% na rzecz OPP oblicza się od wynagrodzeń uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 r. 

Kto może przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP?

1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać organizacjom mającym status pożytku publicznego rozliczające się w Polsce osoby fizyczne:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (niezależnie od źródła, np. umowy
    o pracę, zlecenia, praw autorskich, w tym podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych),
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać również emeryci, jeśli samodzielnie wypełnią formularz PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich i dla 1,5% PIT-OP.

Co ważne! przekazując 1,5% z własnego PIT, podatnik nie traci ani złotówki – rozdysponowuje on jedynie kwotę, którą i tak przekaże na rzecz Skarbu Państwa.

Ile można przekazać na rzecz OPP?

Maksymalna kwota, jaką podatnik może przekazać wynosi 1,5% podatku należnego do zapłaty. W deklaracji podatkowej można przekazać również kwotę niższą. Jeżeli podatnik składa więcej niż jeden formularz – w każdej składanej deklaracji może przekazać 1,5% podatku wykazanego w danej deklaracji – na rzecz innej organizacji pożytku publicznego.

Jak przekazać 1,5% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1,5% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1,5%.

Konkretny cel przekazania 1,5%

Podatnik w deklaracji może wskazać konkretny cel, na który przekazuje się 1,5% podatku. Celem może być ratowanie życia konkretnej osoby, wsparcie konkretnej placówki, czy wsparcie danego pionu działalności statutowej. 

Terminy: 

Okres rozliczeniowy rozpocznie się  od 15 lutego 2023 r.,  a zakończy 2 maja 2023 r. (dot. to PIT 36PIT 36LPIT 37PIT 38)

Ważne !!! Po raz kolejny zachęcamy wszystkich podatników z Częstochowy do przekazania 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Częstochowskich Organizacji Pożytku Publicznego. To nic nie kosztuje, a może pomóc komuś bardzo potrzebującemu – wykaz Częstochowskich OPP znajdziemy pod linkiem – https://www.czestochowa.pl/przekaz-1. 

Marta Gajowczyk

Doradca kluczowy

Skip to content