Fundacja Oczami Brata otrzymała dofinansowanie o wartości 1,5 mln zł na realizację Rządowego Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” edycja 2020- 2021. – To zrozumienie i wyrównanie szans dla wszystkich osób o szczególnych potrzebach. Dla wielu takie wsparcie to szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie, jest powszechną formą pomocy w licznych krajach europejskich – mówi Paweł Bilski, Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Oczami Brata.

Celem jest wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Mają one możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy asystenta m. in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, przez 30 lub 60 godzin w miesiącu. Chodzi o pomoc w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe) w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej). Zadanie finansowane jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

– Fundacja Oczami Brata świadczenie usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnością rozpoczęła już w 2015 roku. Jako pierwsza z organizacji rozwijała model asystentury społecznej w Częstochowie, od początku dążąc do profesjonalizacji zawodu Asystenta Osoby Niepełnosprawnej w Polsce, należąc do Ogólnopolskiej Koalicji na Rzecz Usług Asystenckich – mówi Paulina Fronczak, Wiceprezes Zarządu Fundacji Oczami Brata.

Obecnie planujemy kontynuację wsparcia asystenckiego dla ponad 100 osób – zarówno dorosłych osób z niepełnosprawnością jak i dzieci. Prowadzimy ciągłą rekrutację mieszkańców Częstochowy oraz powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego i myszkowskiego.

Zainteresowanych wzięciem udziału w Programie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 533-527-368 lub mailowo pod adresem: biuro@oczamibrata.pl.

Zachęcamy również do zgłoszeń do pracy na stanowisko: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej (oferujemy przygotowanie do pracy). Rekrutacja: tel. 533-527-368, e-mail: biuro@oczamibrata.pl

Więcej informacji o fundacji na www.oczamobrata.pl

Dodatkowych informacji udziela Wiceprezes Zarządu Paulina Fronczak.

Skip to content