ESG – (ang. environmental, social responsibility, corporate governance, pol. środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny) – skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są rankingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Głównym celem ESG jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania, poprzez analizę tych 3 parametrów.

W jaki sposób CSR można realizować w tak dynamicznie zmieniających się czasach? 

ESG następcą CSR.

Równowaga jest ważna nie tylko w życiu prywatnym, ale i zawodowym. Dotyczy ona również firm, organizacji NGO, które coraz częściej wdrażają w życie pojęcie ESG. Co się pod nim kryje? Wyjaśniamy!

ESG następcą CSR?

ESG – (ang. environmental, social responsibility, corporate governance, pol. środowisko, społeczna odpowiedzialność, ład korporacyjny) – skrót oznaczający czynniki, w oparciu o które tworzone są rankingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Głównym celem ESG jest dostarczenie inwestorom możliwości porównania na jednej płaszczyźnie alternatywnych kierunków inwestowania, poprzez analizę tych 3 parametrów.

Na przestrzeni kilkunastu lat rola działalności dobroczynnej ewoluowała od „nice to have” do „must have” i podlega dalszym przemianom. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) ustępuje miejsca obecnie nowej kategorii – ESG. Marki koncentrują się na budowaniu zaufania opartego na wiedzy, rzetelnej informacji i pełnej przejrzystości. CSR kojarzy się z działaniami prospołecznymi mniej lub bardziej wpisanymi w strategię firmy. Dziś traci w tym wymiarze jednak na znaczeniu, otwierając drogę rozwojowi ESG.

Środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny- to właśnie na te aspekty powinna zwracać uwagę firma, organizacja, której zależy nie tylko na klientach, ale również na inwestorach, dla których polityka zrównoważonego rozwoju odgrywa coraz większą rolę. ESG to obecnie istotny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na całym świecie. Inwestorzy na tej podstawie często wybierają przedsiębiorstwa, które odpowiadają wyznawanym przez nie wartościom.

 

Mówiąc o ochronie środowiska, nie sposób pominąć kwestii zużycia energii, gospodarowania odpadami, emisji zanieczyszczeń, testowania produktów na zwierzętach czy stosowania się do rządowych regulacji dotyczących środowiska.

Kryteria społeczne związane z są z relacjami biznesowymi wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. Obejmują one m.in. poszanowanie praw człowieka oraz propagowanie różnorodności i równości wśród pracowników, bez względu na płeć, pochodzenie czy orientację seksualną. Firma powinna także inwestować w kapitał ludzki, np. organizując szkolenia, i zachęcać pracowników do działalności wolontariackiej. Nie mniej ważne jest również wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów i dbanie
o relacje z lokalną społecznością.

Jeśli zaś chodzi o ład korporacyjny, to istotne są tu kwestie związane ze strukturą zarządu, prawami akcjonariuszy, wynagrodzeniami czy korupcją. Pamiętajmy, że wszystkie te elementy powinny stanowić spójną całość, by firmy, NGOsy były wiarygodne dla inwestorów. Ważne jest także godzenie interesów poszczególnych interesariuszy.

Jak wprowadzić ESG w swojej firmie czy organizacji?

Wprowadzenie strategii ESG może wydawać się kosztowne i trudne w realizacji. W związku z tym warto zacząć od małych kroków, które z czasem przyniosą pożądane efekty:

Zwracaj uwagę na szczegóły

Miejsce, z którego pochodzą materiały, metoda dostawy produktów czy zużycie energii – to wszystko ma znaczenie. Jeśli któryś z tych aspektów kuleje – napraw go i zwiększ wartość swojej firmy.

Bądź otwarty na nowości

Nowe technologie mogą być Twoim sprzymierzeńcem i nie tylko doskonale wpisać się w kryteria ESG, ale również obniżyć koszty. Przykładowo wykorzystanie paneli słonecznych w biurze to coraz popularniejsze ekologiczne rozwiązanie, które pozwoli firmie zaoszczędzić pieniądze.

 

Postaraj się o certyfikaty

Chcesz, aby Twoja marka była kojarzona z proekologiczną postawą? Zadbaj o potwierdzenie tego faktu za pomocą odpowiednich certyfikatów. Przykładem mogą być Zielone Certyfikaty, które świadczą o korzystaniu z odnawialnych źródeł energii.

Wprowadź drobne ulepszenia

Segregacja śmieci czy zbieranie deszczówki – pomyśl nad rozwiązaniem przyjaznym środowisku, wciel je w życie i zachęć pracowników do wspólnego działania. Możesz również zrobić burzę mózgów, podczas której wspólnie wypracujecie strategię w duchu ESG.

ESG – postaw na zrównoważony rozwój

”Zrównoważony rozwój” to często powtarzane hasło, które w wielu firmach zaczęło brzmieć jak banał. Nie pozwól, by w Twoim biznesie i organizacji – były to równie puste słowa! ESG to coraz ważniejszy element strategii każdej firmy i organizacji, której zależy na pracownikach, klientach i inwestorach. 

Dzięki działaniom, które służą ochronie środowiska, relacjom społecznym oraz ładowi korporacyjnemu, firma może stać się bardziej wiarygodna w oczach interesariuszy i zyskać nowe źródła finansowania. To także doskonały sposób na pozyskanie nowych pracowników i zwiększenie zaangażowania osób, które już dla Ciebie dziś pracują.

Działajmy w duchu ESG – stawiajmy w działaniach komercyjnych i tych społecznych na zrównoważony rozwój  i myślmy o równowadze mimo wszystkich przeciwności!

Powodzenia i sukcesów!

Na podstawie https://brief.pl/csr-2-0-czyli-firmowa-dobroczynnosc-365-dni-w-roku/

Na podstawie https://harbingers.io/ Czym jest ESG i jak wpływa na zarządzanie firmą i jej wyniki?

Mariola Wieczorek

Doradca Biznesowy

 

Działajmy w duchu ESG – stawiajmy w działaniach komercyjnych i tych społecznych na zrównoważony rozwój  i myślmy o równowadze mimo wszystkich przeciwności!

Skip to content