Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej udostępnia wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych – biznesplan wraz z kartami oceny dla Grup Inicjatywnych biorących udział w projekcie JOWES w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania dokumentów, formie składania wniosku i wymaganych załącznikach zawarte są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Planowany termin naboru wniosków to 21.11.2016-09.12.2016 r.
Dokumenty do pobrania:

Regulamin udzielania wsparcia finansowego w projekcie JOWES

Wniosek o przyznanie środków finansowych – biznesplan 2016

Karta oceny formalnej biznesplanu 2016

Karta oceny merytorycznej 2016

Skip to content