Zgodnie z § 22 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w Projekcie, Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór Wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego dla Przedsiębiorstw Społecznych utworzonych w ramach projektu po uprzednim podpisaniu Umowy o przyznanie środków finansowych.
W związku z powyższym prosimy o składanie dokumentów (Wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami zgodnie z § 22 ust. 10) osobiście lub pocztą w Biurze Projektu przy Alei Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3. Poniżej znajduje się Regulamin udzielania wsparcia finansowego, Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego oraz Karta oceny merytorycznej Wniosku.

Załączniki

Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego
Regulamin udzielania wsparcia finansowego w projekcie JOWES
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoce de minimis
Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis
Oświadczenie

Skip to content