W dniach 9-10 września odbyła się ostatnia wizyta przewidziana dla grup inicjatywnych zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnych w ramach wsparcia jakie oferuje Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W wizycie uczestniczyli przedstawiciele 3 grup inicjatywnych: grupa Lelowska – 11 osób (7 kobiet, 4 mężczyzn), „Wizja” – 5 osób (2 kobiety, 3 mężczyzn), „Mandragor” – 2 kobiety, którzy zapoznali się z podejmowanymi inicjatywami w obszarze Ekonomii Społecznej na terenie Gminy Byczyna.

Pierwszym etapem wizyty było zapoznanie się ze sposobami rozwiązywania problemów społecznych przez Gminę Byczyna przy wykorzystaniu podmiotu ekonomii społecznej jakim jest Centrum Integracji Społecznej „CISPOL” w Polanowicach. Pani Kierownik Wioletta Kardas przedstawiła profil oraz obszar działania CIS, który obecnie swym zasięgiem obejmuje 3 gminy.

Kolejną prelekcję przedstawił Pan Marcin Juszczyk, który jest Prezesem jednej z pierwszych utworzonych w Polsce spółdzielni socjalnych. Zapoznał uczestników z profilem działalności Usługowo-Handlowo-Produkcyjnej Spółdzielni Socjalnej w Byczynie, opowiedział o początkach działalności, problemach na jakie napotykali prowadząc działalności gospodarczą w takiej formie. Wystąpienie to było bardzo interesujące ponieważ Pan Marcin nie tylko jest Prezesem spółdzielni socjalnej ale również jest rewidentem Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, dzięki czemu posiada ogromną wiedzę oraz doświadczenia związaną działalnością Spółdzielni Socjalnych na terenie Polski.

W Polanowicach wszyscy uczestnicy wyjazdu zjedli syty i smaczny obiad przygotowany przez podopiecznych CIS.

Następnym etapem wizyty było zapoznanie się produktem turystycznym oferowanym zarówno przez Gminę Byczyna jak i osoby prywatne. Po zwiedzeniu Izby Tradycji oraz „eksmuzeum” w Byczynie, uczestnicy dotarli do miejsca wyjątkowego, czyli Średniowiecznego Grodu Rycerskiego prowadzonego przez Spółdzielnie Socjalną osób prawnych „Gród” . Ma miejscu wszystkich powitał Kasztelan Grodu a zarazem Prezes Spółdzielni Pan Andrzej Kościuk, który opowiedział o pomyśle na produkt turystyczny, o planach na przyszłość a także specyfice funkcjonowania spółdzielni socjalnych. Następnie Kasztelan zaprosił na kolacje w formie prawdziwej średniowiecznej uczty rycerskiej, przygotowanej przez spółdzielnie „Gród”.

Drugiego dnia udano się do siedziby „CISPOL-u”, gdzie wysłuchano dwóch prelekcji. Pierwsza z nich dotyczyła działalności spółdzielni socjalnej „Las Vegas” utworzonej przez osoby fizyczne. Pan Prezes Piotr Kindziak przedstawił profil działalności, trudności oraz korzyści wynikające z prowadzenia działalności w formie spółdzielni socjalnej. Następna prelekcja dotyczyła dobrych praktyk, działalności Byczyńskiego Inkubatora Gospodarki Społecznej, które przestawił Pan Jakub Goliński, który pełni funkcję kierownika referatu BIGS w Urzędzie Miejskim w Byczynie .

Na zakończenie uczestnicy wizyty zjedli posiłek obiadowy, przygotowanych przez podopiecznych „CISPOL-u” w Polanowicach.

Mamy nadzieje, że uczestnicy podczas wyjazdu zdobyli dużo informacji, które w przyszłości pomogą im w prowadzeniu własnej spółdzielni, że wyciągną wnioski z problemów innych, że będą uczyć się na błędach i problemach innych a nie swoich.

Adam Morzyk
Animator Jowes

Skip to content