W dniach 14-15.11.2013 r. odbyła się wizyta studyjna zorganizowana przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, którą połączono z udziałem w II Międzynarodowej Wielobranżowej Konferencji Przedsiębiorstw Społecznych. Wydarzenie zorganizowane w Partnerstwie przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Gminę Miasto Brzeziny, European Social Franchising Network oraz Gruppo Cooperativo CGM przyciągnęło do Wyższej Szkoły Pedagogicznej ponad dwustu przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych reprezentujących różne branże.

Północny Subregion Woj. Śląskiego reprezentowała starannie dobrana grupa 24. osób, których udział nie był przypadkowy.

Byli to przedstawiciele:

· Instytucji Rynku Pracy (Z-ca Dyrektora PUP w Kłobucku – Pani Ewelina Kotkowska);
· Instytucji Pomocy Społecznej (Dyrektor MOPS w Częstochowie – Pani Barbara Mizera; Dyrektor PCPR w Częstochowie – Pani Katarzyna Buchajczuk, Kierownik GOPS Poczesna – Pani Elżbieta Różycka, Bank Żywności w Częstochowie reprezentowała Pani Liliana Olczak, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Agape Pani Paulina Jesionowska, Stowarzyszenie os. niepełnosprawnych „Academia” Blachowni– Pan Prezes Wojciech Kucharski);
· Podmiotów Ekonomii Społecznej (Kierownik CIS w Częstochowie przy Akcji Katolickiej Archidiecezji Częstochowskiej – Pani Urszula Sprącel – Kudrzyn);
· Jednostek Samorządu Terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych (Naczelnik Wydziału Promocji Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Częstochowy – Pan Adrian Staroniek, Doradca Starosty Powiatu Częstochowskiego – Pan Karol Ostalski, Zastępca Wójta Gminy Poczesna – Pan Andrzej Lech, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury , Rekreacji
i Informacji w Poczesnej – Pani Anita Imiołek, Dyrektor Zespołu Szkół we Wrzosowej – Pani Alicja Janowska, Zastępca Wójta Gminy Mstów – Pan Adam Markowski, Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków, Strategii i Turystyki Urzędu Gminy Poraj – Pan Adam Zaczkowski, Przedstawicielka Urzędu Gminy Żarki – Pani Katarzyna Kulińska – Pluta);
· Lokalnych Grup Działania (Prezes Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic” – Pani Marita Skowron, Prezes LGD „Partnerstwo Północnej Jury” – Pani Halina Palarz, Przedstawiciele LGD „Razem na wyżyny” – Pani Halina Pruciak i Pan Jakub Konieczko);

· Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z Północnego Subregionu Woj. Śląskiego (Animatorzy: Kamila Grochowina i Adam Morzyk, Specjalista ds. informacji
i rekrutacji – Emilia Konstanciak, Doradca – Artur Szmaciarski).

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń i wiedzy oraz upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia i wspierania przedsiębiorstw społecznych działających w różnych krajach. Była to doskonała okazja do pozyskania nowych kontaktów, nawiązania znajomości w celu współpracy partnerskiej pomiędzy podmiotami ekonomii społecznej oraz instytucjami i organizacjami wspierającymi przedsiębiorstwa społeczne.

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI TO UDZIAŁ W BARDZO CIEKAWEJ I INSPIRUJĄCEJ SESJI PLENARNEJ

Podczas sesji planarnej swoje referaty wygłosili m. in.: Krzysztof Kwiatkowski Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Andrea Vecci z włoskiego Consorzio CGM, Elisabet Abrahamsson reprezentująca European Social Franchising Network Szwecja oraz Liderzy przedsiębiorstw społecznych z Belgii, Rumunii, Hiszpanii, Indii i Polski. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji w Gmachu Filharmonii Łódzkiej odbyła się VII Gala Przedsiębiorczości Społecznej podczas, której nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Przełamujemy bariery” 2013. W kategorii „Najlepsze przedsiębiorstwo społeczne w regionie łódzkim w roku 2013” nagrodzona została Spółdzielnia socjalna „Spóła działa”, komisja w tej kategorii przyznała także wyróżnienie dla Spółdzielni socjalnej „W te pędy”. W kategorii „Urzędnik przyjazny organizacjom pozarządowym w regionie łódzkim w roku 2013” statuetkę Złotego kłosa otrzymał zaprzyjaźniony z JOWES w Częstochowie Pan Marcin Pluta Burmistrz Miasta Brzeziny. Nagroda w kategorii „Najlepsza publikacja medialna z zakresu ekonomii społecznej w roku 2013” trafiła do Pani Katarzyny Pełki-Wolsztajn – dziennikarki Łódzkiego Ośrodka TVP za program o spółdzielniach socjalnych wyemitowany w maju 2013 roku na antenie TVP Łódź, zaś w kategorii „Kobieta aktywnie działająca w obszarze ekonomii społecznej w roku 2013” nagrodzone zostały Panie Halina Chojnacka – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę oraz Sylwia Dębińska – Prezeska Spółdzielni socjalnej ISSA. Galę uświetniły występy włoskiego pianisty Andrea Carri oraz zespołu Samokhin Band.

DRUGI DZIEŃ KONFERENCJI poświęcony był spotkaniom tematycznym i wizytom studyjnym w grupach branżowych. O swoich działaniach w spółdzielniach socjalnych i urzędach na terenie Łodzi, Brzezin, Zgierza i Bełdowa dyskutowali przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych reprezentujący branże hotelarsko-gastronomiczną, opiekuńczą, przemysł kreatywny, produkt artystyczny a także urzędnicy i przedstawiciele organizacji pozarządowych wspierających przedsiębiorstwa społeczne. Z pewnością na efekty konferencji nie będziemy musieli długo czekać. Dowodem na to jest ciągły rozwój sieci przedsiębiorstw społecznych na terenie województwa łódzkiego. Pozytywnym jest także fakt rosnącego zainteresowania problematyką ekonomii społecznej ze strony urzędników co potwierdza udział w konferencji Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, władz województwa, jak i licznych przedstawicieli samorządów lokalnych.

Przedstawiciele Północnego Subregionu woj. śląskiego wzięli udział w następujących sesjach branżowych:
· Organizacje wspierające przedsiębiorstwa społeczne – 8 os.
· Urzędnicy wspierający ekonomię społeczną (dobre praktyki na poziomie samorządowym) – 5 os.,
· Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – 3 os.
· Przedsiębiorstwa społeczne usług komunalnych – recycling, usług porządkowych i ogrodniczych – 2 os.,
· Wyroby artystyczne – 2 os.
· Przemysł kreatywny: grafika, multimedia, poligrafia – 2 os.

Opracowała:
Kamila Grochowina – Animator

Skip to content