UCZESTNICY – 19 os. (8K):
ŻARKI – 4 os. (4K), JAWA – 1 os. (1K), MYSZKÓW – 10 os. (6K), MANDRAGOR – 4 OS. (2K)

W dniach 05-06. września 2013 r. odbyła się wizyta studyjna w krakowskich spółdzielniach socjalnych w których uczestniczyły 3 Grupy Inicjatywne planujące założyć spółdzielnie socjalne.

W wizycie udział wzięło 19 osób z 3 różnych Grup Inicjatywnych: ŻARKI – 4 os., JAWA – 1 os., MYSZKÓW – 10 os., MANDRAGOR – 4 os.

Zgodnie z programem rozpoczęliśmy od wizyty studyjne w Radwanowicach w DOLINIE SŁOŃCA, gdzie swoją działalność zaprezentowały przedstawicielki SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „REPUBLIKA MARZEŃ MIMO WSZYSTKO” FUNDACJI ANNY DYMNEJ z Panią Pauliną Łysiak na czele. Mieliśmy przyjemność gościć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Terapeutycznym dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Dolina Słońca” gdzie Pani Anna Dymna zaszczyciła nas swoją obecnością i ciepłym słowem.

Kolejnym odwiedzonym miejscem była SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA PRANA prowadząca Bar ORGANIC RESTO & REVOLUTION oferujący wegańskie posiłki. W pierwszej kolejności prelekcję nt. swojej działalności zaprezentowali Prezesi Zarządu Spółdzielni Socjalnej 5 Element, którzy zajmują się głównie marketingiem Podmiotów Ekonomii Społecznej oraz świadczeniem usług informatycznych. Personel spółdzielni z Panią Justyną Dereń na czele opowiedział o swojej działalności i specyfice kuchni wegańskiej. W Pranie zjedliśmy obiad wegański przygotowany przez zespół pracowników spółdzielni, po czym wszyscy mieli czas wolny w Krakowie.

Z Krakowa udaliśmy się do Kwapinki w Gminie Raciechowic do SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ PRZYSTAŃ, gdzie przywitał nas Wójt Gminy Raciechowice Marek Gabzdyl oraz Pani Prezes Zarządu SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ PRZYSTAŃ – Małgorzata Giza. Podczas uroczystej kolacji przygotowanej przez Spółdzielnię Socjalną Wójt bardzo ciekawie opowiedział o swojej gminie.

Drugiego dnia po śniadaniu Pani Prezes zaprezentowała działalność Spółdzielni Socjalnej Przystań. Poznaliśmy historię jej powstania i wszystkie okoliczne zdarzenia towarzyszące zakładaniu spółdzielni.

Po obiedzie przygotowanym również przez pracowników Spółdzielni Socjalnej Przystań pojechaliśmy do Krakowa w okolice Tyńca, gdzie odwiedziliśmy SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ EKOCENTRYCY, która zajmuje się głównie ekologicznym budownictwem, edukacją ekologiczną oraz projektowaniem inteligentnych budynków ekologicznych z wykorzystaniem wapna, słomy i gliny. Pani Barbara Wojtkowska oraz Bartosz Kurzeja opowiedzieli o swojej działalności, trudnych początkach, towarzyszących przy tym trudnościach i problemach oraz o jasnych stronach tego procesu. Po bardzo ciekawej prelekcji i słodkim poczęstunku udaliśmy się w podróż powrotną do Częstochowy.

Mam nadzieję, że uczestnicy wizyty studyjnej dowiedzieli się bardzo dużo dzięki szczerym
i interesującym wypowiedziom osób prezentujących poszczególne spółdzielnie, którzy za każdym razem podkreślali czynnik ludzki, jako najważniejszy gwarant sukcesu w prowadzeniu wspólnej działalności.

Kamila Grochowina
Animator JOWES

program _ wizyty studyjnej.docx (0.23MB)

Skip to content