W dniu 16 lutego 2018 roku odbyło się w Konopiskach spotkanie pn. „Mini Forum Organizacji Pozarządowych” zorganizowane we współpracy Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz Wójta Gminy Konopiska Pana Jerzego Żurka. Spotkanie poświęcone omówieniu tematyki z dziedziny ekonomii społecznej, współpracy, rozwojowi, wsparciu i źródłom finansowania organizacji pozarządowych. Spotkaniu towarzyszyła dyskusja, która stała się początkiem do nawiązania współpracy. Podziękowania składamy dla wszystkich uczestników oraz Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za gościnność.

Skip to content