Ekonomię społeczną tworzą ludzie, którzy angażują się w nietypowe przedsięwzięcia, przecierają nowe szlaki i wyszukują nisze dla swoich działań. To ciężka praca, pełna wzlotów i upadków, ale również ciekawych historii zakończonych sukcesem. Dlatego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 20 listopada 2015 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach organizuje konferencję pn. „Zostań przedsiębiorcą społecznym! Skorzystaj ze środków RPO WSL 2014-2020„. W jej trakcie poznamy osoby realizujące się zawodowo w obszarze ekonomii społecznej oraz dowiemy się czy warto i jak to robić.

Spotkanie jest skierowane do mieszkańców województwa śląskiego, w tym w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji zajmujących się wspieraniem ekonomii społecznej w regionie oraz przedsiębiorstw społecznych. W celu zapewnienia wysokiego poziomu merytorycznego wydarzenia, zaproszeni zostaną najlepsi eksperci z dziedziny ekonomii społecznej oraz zaprezentowane najciekawsze Dobre Praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gościem specjalnym będzie prof. dr hab. Jerzy Hausner, który wystąpi z wykładem „O rozwoju społecznym Polski„.

Konferencja ma zachęcać do pozytywnej zmiany swojego otoczenia, aktywnego działania na rzecz własnego środowiska oraz realizowania ambitnych, nowatorskich i oryginalnych pomysłów.

OGLOSZENIE_zostanprzedsiebiorcaspolecznym KRZYWE

Liczba miejsc ograniczona, dlatego prosimy o zapisanie się poprzez powyższy formularz rejestracyjny.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Patronat medialny nad spotkaniem objęli Dziennik ZachodniPolskie Radio Katowice i TVP Katowice.

Konferencja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 77 40 431.

Miejsce spotkania:
Muzeum Śląskie (Audytorium)
ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice

Szczegółowe informacje

http://www.rpo.slaskie.pl/czytaj/zostan_przedsiebiorca_spolecznym_skorzystaj_ze_srodkow_rpo_wsl_2014_2020

Skip to content