Szkolenie przeznaczone jest dla zarządzających podmiotami ekonomii społecznej z subregionu północnego województwa śląskiego (powiat częstochowski, myszkowski i kłobucki)

Zapraszamy osoby, które zarządzają podmiotami ekonomii społecznej (fundacjami, stowarzyszeniami, spółdzielniami socjalnymi, itp.), bądź planują założenie takich organizacji na szkolenie, które odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2014 roku.

Głównym celem szkolenia Zarządzanie czasem w PES jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy zarządzających podmiotami ekonomii społecznej, ale też podległych im pracowników. Tematyka szkoleń pozwoli na:

  • nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania,
  • dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy,
  • nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu,
  • poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem,
  • wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
i przesłanie do dnia 4 kwietnia 2014 r. na adres mailowy katarzyna@jowes.pl, faksem na numer 34 360-57-47 bądź dostarczenie do Biura JOWES, Al. Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 3.

Termin szkolenia: 08.04.2014, godz.8.30-15.30.
Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo –Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121, Częstochowa

Trener: Joanna Jagielska.
Termin zgłoszenia: 4 kwietnia 2014.

Załączniki

ZGLOSZENIE_na_szkolenie_czas.doc (0.55MB)

Skip to content