Zapraszamy do składania ofert w zapytaniu dotyczącym realizacji usługi polegającej na doradztwie zawodowym określającym predyspozycje, preferencje i motywacje zawodowe uczestników projektu pn „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego” realizowanego przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami dostępne poniżej

Załączniki:
ZAM.65.RP-OWES.2013(1).doc (0.66MB)

Skip to content