Czwartki z organizacjami pozarządowymi – to comiesięczne dwugodzinne spotkania z przedstawicielami częstochowskich organizacji pozarządowych. W każdy trzeci czwartek miesiąca jeden z pracowników Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prezentuje szkoleniowo, konkretną formę pracy z własnej dziedziny.

Przed nami już szósty wspólny czwartek!

Najbliższe:

data: 16.06.2016 r
godzina: 16:30 – 18:30
temat: „Prawne aspekty wolontariatu”
prowadzący: Karolina Kidawa -doradca specjalistyczny – prawny
gdzie: Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Pałac Ślubów, ul. Focha 19/21; Sala Błękitna

Organizacja pozarządowa może korzystać ze świadczeń wolontariuszy w zakresie swojej działalności statutowej, w szczególności w ramach działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.Na spotkaniu doradczym pt. „Prawne aspekty wolontariatu” zostaną przybliżone prawa i obowiązki zarówno organizacji jak i wolontariusza.

Na poszczególne spotkania obowiązują zapisy, liczba miejsc ogrniczona.

Zapisy:
Justyna Całusińska – Animator JOWES
e-mail: justynac@jowes.pl
tel. 34 370 74 75
Uwaga,

Każda organizacja, która nie korzystała jeszcze ze wsparcia Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, zobligowana jest do wypełnienia niezbędnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie. Wymienione dokumenty można pobrać w Mobilnym Punkcie JOWES przy ul. Focha 19/21 pok. 46, na stonie www.ejowes.pl lub kontaktując się z nami mailowo. Wypełnione deklaracje należy dostarczyć prowadzącemu w dniu szkolenia.

Więcej informacji dotyczących niezbędnej dokumentacji można uzyskać pod numerem telefonu 34 325 71 42, lub pisząc na adres e-mail jowes@jowes.pl

Skip to content