Szanowni Państwo,

W imieniu Prezydenta Miasta Częstochowy serdecznie zapraszamy na Galę Ekonomii Społecznej, która odbędzie się 28 września 2016 r. o godzinie 18:00 w Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana oraz na spotkania Zespołów Tematycznych dot. Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z Organizacjami Pozarządowymi.

Podczas spotkań zespołów tematycznych zostaną przedstawione propozycje zadań przeznaczonych do zlecania organizacjom pozarządowym w 2017 roku, które zostaną ujęte w Rocznym Programie Współpracy Gminy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

Harmonogram spotkań Zespołów Tematycznych:

1. Edukacja ekologiczna, nauka i wychowanie – 22 września 2016 r. godz. 13:30

(Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, sala sesyjna)

2. Kultura fizyczna i turystyka – 23 września 2016 r. godz. 14:00

(Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, sala sesyjna)

3. Kultura i dziedzictwo narodowe – 26 wrzesnia 2016 r. godz. 15:00

(Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Focha 19/21, sala błękitna)

4. Problematyka społeczna i zdrowotna – 27 września 2016 r. godz. 15:00

(Częstochowskie Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Focha 19/21, sala błękitna)

Prosimy o potwierdzenie udziału w Gali oraz Zespołach Tematycznych
do dnia 16.09.2016 r. tel. 34 3707475, e-mail:
ngo@czestochowa.um.gov.pl

Skip to content