Szanowni Państwo,

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie zaprasza Państwa do wzięcia udziału w „Badaniu ankietowym diagnozującym działalność Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES)” na terenie subregionu północnego województwa śląskiego. Celem ankiety jest zdefiniowanie sytuacji sektora ekonomii społecznej w subregionie, na podstawie której zaplanowana zostanie przez JOWES ścieżka rozwoju usług dla PES. Prosimy o odpowiedzi zgodne ze stanem faktycznym na dzień 31.12.2015 r.

Wśród osób, które reprezentując organizację wypełnią ankietę rozlosowane zostanie 20 pamięci USB JOWES 16GB!

Wśród tych, którzy wypełnią ankietę rozlosujemy 20 JOWESowych 16 gigowych, całkiem nowych pamięci pendrive!

Skip to content