Zgodnie z § 9 Regulaminu Rekrutacji Uczestników do Projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego” Komisja Rekrutacyjna informuje, że zakończył się etap II rekrutacji do wsparcia na założenie, przystąpienie do lub zatrudnienie w spółdzielni socjalnej dotyczący rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.

W wyniku oceny, do Projektu zakwalifikowani zostali Kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ilość punktów podczas łącznej oceny w I i II etapie rekrutacji. Do projektu zakwalifikowały się 72 kobiety i 56 mężczyzn. Każdy Kandydat otrzyma pismo informujące o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do Projektu wraz z uzyskanym wynikiem punktowym.

Pracownicy JOWES będą kontaktować się systematycznie z zakwalifikowanymi do Projektu Kandydatami w celu przedstawienia harmonogramu szkoleń.

Wyniki II etapu rekrutacji, w postaci list rankingowych z podziałem na płeć, znajdują się
w załącznikach:

– Informacja o zakończeniu II Etapu Rekrutacji – do pobrania TUTAJ
– Załącznik 1: lista rankingowa kobiet, do pobrania TUTAJ
– Załącznik 2: lista rankingowa mężczyzn, do pobrania TUTAJ
– Załącznik 3: lista rezerwowa kobiet, do pobrania TUTAJ
– Załącznik 4: lista rezerwowa mężczyzn. do pobrania TUTAJ

Skip to content