Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej udostępnia wzór Wniosku o przyznanie środków finansowych – biznesplan wraz z kartami oceny dla Grup Inicjatywnych biorących udział w projekcie JOWES w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnych.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania dokumentów, formie składania wniosku i wymaganych załącznikach zawarte są w Regulaminie udzielania wsparcia finansowego w projekcie Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Planowany termin naboru wniosków to 06.05.2016-13.05.2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

Skip to content