Planujesz realizować projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 w części Europejskiego Funduszu Społecznego? Jeśli tak, musisz wziąć udział w wizytach studyjnych u beneficjentów EFS. Dowiesz się jak i czy warto sięgać po środki unijne. Dodatkowo nauczysz się pracy metodą design thinking.

Na terenie całego województwa śląskiego odbędzie się 16 wizyt (po cztery w każdym subregionie). Ich tematyka dotyczyć będzie czterech obszarów RPO WSL 2014-2020 tj. regionalnego rynku pracy, wzmocnienia potencjału edukacyjnego, włączenia społecznego i regionalnych kadr gospodarki opartej na wiedzy.

Każde spotkanie polegać będzie na rozmowie z osobami, które opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z realizacją projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na kilkugodzinnym warsztacie design thinking.

Pierwsze wizyty odbęda się w subregionie północnym już 30 listopada 2015 r.

FORMULARZ REJESTRACYJNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia rejestracji drogą e-mail.

O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Celem wydarzenia jest precyzyjnie ukierunkowana edukacja, która zdecydowanie ułatwi proces przekuwania pomysłu w realny projekt. Dlatego uczestnikom zostaną zaprezentowane – wcześniej tematycznie określone – konkretne możliwości wsparcia w interesujących ich obszarach, w obecnym RPO WSL 2014-2020.

Organizatorem wizyt jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kontakt:
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 731 453 000

http://www.rpo.slaskie.pl/czytaj/wizyty_studyjne_z_warsztatem_design_thinking

Skip to content