W dniach 30 września – 1 października odbyła się wizyta studyjna szlakiem wsi tematycznych
w województwie dolnośląskim w której uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych, zainteresowani tworzeniem podobnej oferty.

Pierwszym etapem wyjazdu była wizyta w wiosce tematycznej „Darów Lasu”,  we wsi Borówki (powiat bolesławiecki).  Wioska posiada ofertę warsztatów z wykorzystaniem zielarskich „skarbów” lasu. Uczestnicy mieli okazję uzupełnić wiedzę nt. zielarstwa oraz uczestniczyli w warsztatach tworzenia naturalnych kosmetyków do ciała.

Kolejną odwiedzaną inicjatywą była „Rogata Wieś” w Konradówce (powiat legnicki), której oferta oparta jest na gospodarstwie rolnym. Uczestnicy warsztatów mogą zapoznać się ze specyfiką pracy rolnika oraz poznać jego inwentarz zwierzęcy.

Następnym bardzo ciekawym elementem wyjazdu, była wizyta w Pławnej Dolnej w której znajdują się magiczne miejsca w postaci Muzeum przesiedleńców, Zameku  Śląskich Legend, Arki Noego.  Bardzo interesującym momentem wizyty, było spotkanie z twórcą atrakcji Panem Dariuszem Milińskim – artystą, malarzem.

Ostatnią odwiedzaną wsią były Czaple – „wioska piasku i kamienia” (powiat złotoryjski). Oferta wsi zbudowana jest na zasobach naturalnych tzn. w oparciu o istniejącą żwirownie i kamieniołom piaskowca. Uczestnicy wizyty brali udział  min. w warsztatach tworząc „mini ogródek skalny”.

Mamy nadzieje, iż osoby uczestniczące w wyjeździe odnaleźli inspirację oraz motywację do tworzenia podobnych ofert, wykorzystujących zasoby lokalne a tym samym ekonomizujące życie społeczne na obszarach wiejskich.  Pozdrawiamy i życzymy sukcesów wszystkim zainteresowanym wioskami tematycznymi – Zespół JOWES.

Skip to content