Zapraszamy na bezpłatne warsztaty i doradztwo

„Jak zaplanować, napisać i zrealizować projekt międzynarodowy”

Kogo zapraszamy?

Członków, pracowników, współpracowników i/lub wolontariuszy organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji itp.)

Gdzie i kiedy?

 

Na warsztaty: do Bielska-Białej, w dniach 11 – 13 maja 2016 r.

Szczegółowe informacje i formularz zgłoszeniowy:
www.fundacjaaie.eu

Realizator projektu:
Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych

www.fundacjaaie.eu faie@fundacjaaie.eu

Tel.: 511 551 439

Uczestnicząc w projekcie:
– uporządkujesz posiadane już informacje na temat możliwości dofinansowania działalności organizacji;

– poznasz liczne, dostępne dla NGO, źródła dofinansowania projektów i wybierzesz najbardziej odpowiednie dla Twojej organizacji;

– nauczysz się, jak zaplanować projekt, pozyskać partnerów zagranicznych, zorganizować pracę projektową;

– pod okiem kompetentnych doradców stworzysz kompletny projekt dla Twojej organizacji w postaci wniosku o dofinansowanie.

Zapraszamy!

Warsztaty realizowane są w ramach projektu „Wiemy czego chcemy. Sieć realizatorów projektów międzynarodowych”, dofinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Zaproszenie na warsztaty BB FIO 2016

RAMOWY PLAN WARSZTATÓW

Skip to content