Fundacja ING Dzieciom od trzynastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle pobyty dla grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. 9 lutego fundacja ogłosiła konkurs na najlepsze pomysły na kolonie w Wiśle. Na stronie internetowej www.ingdzieciom.pl znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin, wniosek oraz opis dotychczas zrealizowanych turnusów.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, realizujących działania w zakresie prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dzienniego dzieci i młodzieży lub opiekujących się stałą grupą dzieci. Turnusy odbędą się w Wiśle, w ośrodku fundacji. Kolonie, zgodnie z misją fundacji, mają być skierowane do dzieci i młodzieży ze środowisk niezamożnych. Projekt kolonii powinien zawierać działania służące poszerzaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności ruchowych i usamodzielnianiu się dzieci i młodzieży oraz kształtowaniu wśród nich właściwych postaw społecznych, a także promować aktywność społeczną kadry wychowawczej.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat, wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w dwutygodniowych koloniach i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego.

 

Turnusy odbędą się w następujących terminach:

– od 30 czerwca do 13 lipca 2018 r.

– od 14 do 27 lipca 2018 r.

– od 28 lipca do 10 sierpnia 2018 r.

Pytania dotyczące konkursu można kierować do organizatora:

Fundacja ING Dzieciom

Skip to content