Informujemy, że zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na Wybór trenera prowadzącego cykl edukacyjny dla młodzieży z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim (sygn. ROPS.PSO.3321.US.56.2018).

Poniżej zamieszczamy link do ogłoszenia:
http://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1522327360

(Bardzo prosimy o przekopiowanie powyższego linku do ogłoszenia (nie kliknięcie na ten link, tylko jego przekopiowanie) do przeglądarki – czasami występują problemy z prawidłowym otwarciem strony Biuletynu Informacji Publicznej).

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż ww. postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu z kodeksu cywilnego, co oznacza, że w takim postępowaniu nie ma możliwości uzupełniania/dosłania dokumentów (np. brakującego pełnomocnictwa, brakującego podpisu, brakującego załącznika i tym podobnych). Przesłana oferta powinna być prawidłowo skalkulowana (nie ma możliwości poprawy błędów rachunkowych), powinna być kompletna (zawierać wszystkie wymagane dokumenty wraz z podpisami) oraz  być czytelnie zeskanowana.

Proszę również zwrócić uwagę na to, iż istnieje możliwość składania ofert w wersji elektronicznej (można, ale nie trzeba przesyłać ofert pocztą tradycyjną, kurierem czy dostarczać ich osobiście do kancelarii ROPS).

Miejsce oraz termin składania ofert:
1) Podpisaną i zeskanowaną ofertę zawierającą wszystkie załączniki należy przesłać na adres mailowy zamowienia@rops-katowice.pl lub podpisaną ofertę w wersji papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), ul. Modelarska 10, w kancelarii (pokój numer 215).
2) Termin składania ofert w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej upływa w dniu 11 kwietnia 2018 roku, o godzinie 10.00.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (32 730 68 72)

Skip to content