Agencja Rozwoju Regionalnego oraz Urząd Miasta Częstochowy zawarły porozumienie w sprawie wspólnego utworzenia mobilnego punktu Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w pomieszczeniach Częstochowskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ulicy Focha 19/21 w Częstochowie.

– Ekonomia społeczna to jeden z naszych miejskich priorytetów, idea i działanie ważne nie tylko w sferze polityki społecznej, ale i gospodarczej Częstochowy. To budowa nowej jakości w przestrzeni społecznej miasta, związana ze zmianą podejścia do pomocy społecznej, a także problemu wykluczenia społecznego–mówił w czasie spotkania zapowiadającego rozpoczęcie działalności mobilnego punktu JOWES prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Zakres pomocy JOWES, oprócz usług doradczych i szkoleniowych, obejmuje wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej.
– Dla nas kluczowym i sztandarowym przedsięwzięciem jest tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej – mówi Marta Leżańska, kierownik Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Tych miejsc pracy w subregionie w spółdzielniach socjalnych ma powstać do lipca 2018 r. 96 (w samym mieście 45), ponadto JOWES przez 6 miesięcy będzie współfinansował bieżące funkcjonowanie spółdzielni socjalnych, aby nowy podmiot mógł utrzymać się na rynku.

Mobilny punkt JOWES oferuje wsparcie merytoryczne w postaci usług doradztwa ogólnego, biznesowego oraz specjalistycznego: marketingowego, prawnego i księgowego, a także wsparcie techniczne obejmujące udostępnienie zaplecza lokalowego i infrastruktury biurowej.

W ramach działalności przewidziano również realizację działań informacyjno – promocyjnych, animacyjnych oraz wsparcie szkoleniowe. Celem jest stworzenie wspólnej platformy współpracy, przestrzeni i jak najbardziej komfortowych warunków do rozwoju ekonomii społecznej na terenie miasta Częstochowy.

  • Częstochowska Akcja Liderów(CAL) przybierze postać comiesięcznych dwugodzinnych spotkań z przedstawicielami częstochowskich organizacji pozarządowych. W każdy trzeci czwartek miesiąca jeden z pracowników JOWES zaprezentuje szkoleniowo, konkretną formę pracy z własnej dziedziny.
  • Grupy wsparcia tematycznego- spotkania odbywające się w obecności moderatora, obejmujące poszczególną tematykę. Zespoły tematyczne zostały podzielone ze względu na popularność grup docelowych działań częstochowskich organizacji pozarządowych. Każda grupa spotyka się jeden raz w miesiącu, by poruszać kwestie związane bezpośrednio z obszarem jej działań. To propozycja, w której uczestnicy mogą prowadzić dyskusję. Grupy spotykają się w pierwszym tygodniu każdego miesiąca.

Wydział Polityki Społecznej
ul. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa
telefony: 34 370 74 80, 34 370 74 97
e-mail: ngo@czestochowa.um.gov.pl
czas pracy: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 07.30 – 15.30
wtorek 07.30 – 17.00

CAL – Częstochowska Akcja Liderów

godz. 16:30 – 18:30
21 I – „Jak przeprowadzić szkolenie? – animator Justyna Całusińska
18 II – „Skuteczny newsletter w NGO” – doradca specjalistyczny ds. marketingu Zbyszko Kabziński
17 III – „Role w zespole zadaniowym” – animator Adam Morzyk

 

 

dsc_4838_slider DSC_0782 DSC_0783 DSC_0784 DSC_0799 DSC_0797 DSC_0789 DSC_0787 DSC_0786 DSC_0800 DSC_0801 DSC_0804 DSC_0806 DSC_0809 DSC_0820 DSC_0818 DSC_0816 DSC_0815 DSC_0812

Skip to content