20 października 2015 roku na zaproszenie Wójta Gminy Kłomnice Pana Piotra Juszczyka, kierownik JOWES Marta Leżańska oraz animator Adam Morzyk uczestniczyli w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Kłomnice. Podczas spotkania Marta Leżańska przybliżyła obszar działalności i oferowane dla organizacji wsparcie JOWES, natomiast Adam Morzyk przedstawił obszary współpracy oraz kierunki rozwoju zgodne z ideą ekonomii społecznej. Przekazał także informację o typach działań na które będzie możliwość pozyskania dotacji ze źródeł zewnętrznych w szczególności tych, dla których potrzeba realizacji wynika z zapotrzebowania zgłaszanego przez społeczności lokalną.

 

IMG_7783 IMG_7784 IMG_7804 IMG_7811 IMG_7819

Skip to content