Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do udziału w spotkaniu edukacyjnym nt. „Dotacje na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych”, które odbędzie się 16 listopada w godz. 10.00 – 13.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku, przy ul. Zamkowej 12.

 

 

 

W ramach Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przewidziano możliwość udzielenia dotacji na:

  • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych),
  • tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (spółdzielniach socjalnych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą),
  • wsparcie ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, niebędących przedsiębiorstwami społecznymi, o ile przyczyni się to do stworzenia nowych miejsc pracy.

Na spotkanie zapraszamy osoby fizyczne zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej oraz podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne zainteresowane utworzeniem nowych miejsc pracy w organizacji.
Podczas spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • potencjał podmiotów ekonomii społecznej w subregionie północnym województwa śląskiego;
  • oferta wsparcia Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie rozwoju ekonomii społecznej;
  • zasady udzielania dotacji na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych (terminy, grupy osób uprawnione do uzyskania dotacji, dokumenty).

Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie pod nr tel. 34 325-71-42, bądź mailowo na rafal@jowes.pl

Skip to content